Czy można zrezygnować ze stażu

0
6382
Czy można zrezygnować ze stażu

Często staż, który odbywamy jest dla nas rozczarowaniem, nie wykonujemy czynności, które mają nas czegoś nauczyć, a jesteśmy wykorzystywani przez pracodawcę. Jest też wiele innych powodów dla których myślimy o rezygnacji ze stażu – na przykład możliwość podjęcia lepiej płatnej pracy na pełen etat. Czy można zrezygnować ze stażu? Jest to oczywiście możliwe. Jeśli jest to program stażowy organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, to często musimy się liczyć z konsekwencjami. Istnieją jednak warunki, których zaistnienie nie pociągnie za sobą konsekwencji. Pierwszy z nich to sytuacja, gdy stażysta znajdzie zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Drugi to podjęcie nauki w systemie stacjonarnym. Na wniosek bezrobotnego starosta może rozwiązać umowę z organizatorem stażu także gdy organizator nie będzie realizować ustalonego wcześniej i zatwierdzonego przez Urząd Pracy programu nauczania, albo nie dotrzyma innych warunków, które zostały określone w umowie. Jeśli żadne z opisanych okoliczności nie nastąpią, stażysta może zrezygnować ze stażu, ale pociągnie to za sobą pewne konsekwencje. W przypadku rezygnacji z pierwszego stażu jest to utrata statusu osoby bezrobotnej na okres 120 dni. Jeśli stażysta zrezygnuje po raz drugi, to okres ten wydłuży się i wyniesie 180 dni. Rezygnacja z trzeciego stażu powoduje utratę statusu osoby bezrobotnej na okres 270 dni. Także organizator stażu ma prawo zrezygnować ze stażysty. Może to mieć miejsce w kilku uzasadnionych przypadkach. Pierwszy z nich to nieusprawiedliwiona nieobecność stażysty przez więcej niż jeden dzień. Można także zerwać współpracę, gdy naruszone przez stażystę zostaną podstawowe zasady, które określone są w regulaminie pracy. Szczególnie tyczy się to sytuacji, gdy pojawi się w miejscu stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków psychotropowych lub narkotyków. lub gdy stażysta będzie spożywał te środki w miejscu pracy. Powodem rezygnacji może być też usprawiedliwiona nieobecność, uniemożliwiająca realizację programu stażowego. W przypadku rezygnacji organizatora stażu, która nastąpiła z winy stażysty, ten ostatni również poniesie konsekwencje. Oprócz utraty statusu bezrobotnego na okresy, które zostały opisane wcześniej, będzie on musiał ponieść dodatkowe koszty z tytułu organizacji stażu. Są to
koszty przejazdu i zakwaterowania, oraz koszty związane z badaniami lekarskimi, oczywiście jeżeli te koszty wcześniej były pokrywane przez Urząd Pracy. Podsumowując – rezygnacja ze stażu jest możliwa, ale w zależności od sytuacji może pociągać za sobą różnego rodzaju konsekwencje. Jest to uregulowane rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez osoby bezrobotne. Pamiętajmy, że zanim podejmiemy decyzję o rezygnacji warto porozmawiać z organizatorem i opiekunem stażu, być może uda się wspólnie znaleźć dobre wyjście z tej sytuacji. Pamiętajmy, że prawa i obowiązki mają obie strony, a współpraca powinna przynieść obopólne korzyści.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here